دستگاه کیونپ یک نوع دستگاه ذخیره ساز می باشد که با توجه به نیاز هر شخص می تواند متفاوت باشد. دستگاه دخیره ساز کیونپ به دو نوع کلی از لحاظ ظاهری تقسیم می شود که اگر بخواهیم اشاره کنیم می توان دستگاه کیونپ رکمونت و کیونپ ایستاده یا TOWER را نام برد.

در این بخش ما به معرفی تمام محصولات کیونپ ایستاده (TOWER) می پردازیم و شما را با امکانات و ویژگی های آن ها آشنا می سازیم.

دستگاه کیونپ ایستاده در واقع از لحاظ ظاهری کاملا متفاوت با دستگاه کیونپ رکمونت می باشد و عمده ی تفاوت آن در طول عمودی بدنه ی دستگاه می باشد که ارتفاع بیشتری دارد.

در این صفحه با برخی از محصولات دستگاه ذخیره ساز کیونپ TOWER آشنا می شوید.